Qiymətli daş hansı daşlara deyilir?

«Qiymətli metallar və qiymətli daşlar haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 1.1.2-ci bəndinə əsasən, işlənilmiş və işlənilməmiş şəkildə olan təbii almazlar, zümrüdlər, yaqutlar, sapfirlər və aleksandritlər qiymətli daşlar hesab edilir.