“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının 1300 illiyinə həsr olunmuş qızıl və gümüş sikkələr

1999-cu ildə “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının 1300 illiyinə həsr olunmuş 100 Manat dəyərində qızıl, 50 Manat dəyərində gümüş xatirə sikkələri buraxılmışdır.
Xatirə sikkəsi Ukrayna Respublikası Milli Bankının sikkəxanasında yüksək beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə hazırlanmışdır.

Описание: image004 Описание: Dede_Gorgud_gold_back
Описание: Dede_Gorgud_silver_front Описание: Dede_Gorgud_silver_back

 

                   QIZIL

               GÜMÜŞ

Dəyəri

100 manat

Dəyəri

50 manat

Diametri

25 mm

Diametri

38.61 mm

Çəkisi

17.28 q

Çəkisi

31.10 q

Əyarı

900

Əyarı

925

Tipi

Fabrik

Tipi

Fabrik

Standart

Əyar

Standart

Əyar

Buraxılış limiti

150

Buraxılış limiti

1000