Rəhbərlik

 

Adıl Məmməd oğlu Əhmədov
Rəis
Mehdi İsmayıl oğlu Qasımov
Rəis müavini