Salam. 1 karat almaz bahadır yoxsa, 1 karat briliant

Almaz saf karbondan meydana gələn ən sərt maddədir. Karbon elementinin bir modifikasiyası qrafit, digəri isə almazdır.
Brilyant təbii qiymətli daşdır. Təbiətdə brilyant hazır formada olmur. O təbii parıltısını maksimal dərəcədə saxlamaq şərti ilə almazın müəyyən emal prosesindən sonra əmələ gəlir.